μια πρωτοβουλία του διαρκούς συνεδρίου επιχειρήσεις: η σημασία του εσωτερικού ελέγχου Θεία Πρόνοια